Giv medarbejder lov til tidsregistrering på mobil selvom der findes en FarmHelp portal på en stald skærm.

1 – Gå ind i indtillinger under ansatte på https://app.farmhelp.dk/settings/employees

2 – Hvis du har flere driftsenheder så vælg den som skærmen FarmHelp portalen er tilknyttet og som den ansatte registrer tid på. Se billedet forneden.

3 – Find den ansatte navn i listen og tryk på det.

4 – Sæt flueben i boxen hvor der står Den ansatte er ikke tvunget til at registrere tid med en FarmHelp skærm

5 – Færdig – Medarbejderen kan nu registrere tid på mobil og FarmHelp portalen.

Powered by BetterDocs